Products

Square Tin 144 pcs SQ44/64 (T) Medium Square Tin SQ235 (T*) Square Catalogue Tin SQ246
44 x 44 x 64 mm (h) 155 x 155 x 76 mm (h) 210 x 210 x 12 mm (h)
Cartons in stock: 12
Cartons in stock: 18
Cartons in stock: 10
 
Square Tin 240 pcs - SQ201 (T) Square Tin SQ57/SL-I209A (C) Square Tin SQ75/SL-I314
44 x 44 x 60 mm (h) 57 x 57 x 74 mm (h) 75 x 75 x 95 mm (h)
Cartons in stock: 8
Cartons in stock: 6
Cartons in stock: 35
 
Square Tin SQ83/SL-I407 (C) Tall Square Tea Tin 48 pcs SQ73/145 (T*) Tall Square tin 40 pcs w/slip on lid SQ-GR72 (T)
83 x 83 x 119 mm (h) 73 x 73 x 145 mm (h) 72 x 72 x 145 mm (h)
Cartons in stock: 27
Cartons in stock: 25
Cartons in stock: 24