Products

Square Catalogue Tin SQ246 (C) Square Tin 240 pcs - SQ201 (T) Square Tin SQ83/SL-I407 (C)
210 x 210 x 12 mm (h) 44 x 44 x 60 mm (h) 83 x 83 x 119 mm (h)
Cartons in stock: 8
Cartons in stock: 7
Cartons in stock: 17
 
Square Tin SQSL-I314 (T*) Square Tin with lever lid SQSL-I312-1 (C) Tall Square Tea Tin 48 pcs SQ73/145 (T*)
75 x 75 x 95 mm (h) 76 x 76 x 93 mm (h) 73 x 73 x 145 mm (h)
Cartons in stock: 5
Cartons in stock: 25
Cartons in stock: 26